OPA is trots op wat we WEL hebben bereikt. Hier een korte opsomming.

OPA en de resultaten. Dit hebben wij voor u bereikt.

De afgelopen periode heeft OPA veel voor u bereikt. Een groot deel van ons
verkiezingsprogramma hebben wij met het college kunnen uitvoeren. Ook actuele zaken
zijn opgepakt en tot een goed einde gebracht. De fusie me Graft de Rijp en Schermer is
geslaagd te noemen en krijgt positieve waardering. De lokale lasten zijn opnieuw vier
jaar niet verhoogd en de financiën van de gemeente zijn op orde. Overstad is zichtbaar
tot ontwikkeling gekomen en het aantal bezoekers aan Alkmaar is flink gestegen.
De WMO - taken zijn van Den Haag overgenomen en de huishoudelijke hulp voor mensen
voor ouderen en mensen met een handicap is gehandhaafd.

Hier een korte opsomming van de resultaten.

OPA en de financiën:

• Belastingen zijn verlaagd. Alkmaar is een van de grote steden met
de laagste lasten
• Financiële positie en het weerstandsvermogen zijn prima op orde
• Parkeervergunningen verlaagd met 25 euro
• Er is weer ruimte om te investeren in de stad.

OPA en de veiligheid:

• Er zijn twee extra inspecteurs stadstoezicht aangesteld
• Cameratoezicht is flink uitgebreid en is nu op alle plaatsen in de
binnenstad aanwezig waar dat nodig is.
• Aanpak jeugdoverlast in Overdie en de Mare levert goede
resultaten op.
• Gedaalde criminaliteitscijfers in heel Alkmaar.

OPA en de bereikbaarheid:

• Parkeermogelijkheden in het centrum zijn op hoog niveau
gebleven; het centrum blijft voor de auto god bereikbaar.
• Behoud Eurokaartje voor de stad
• Bewegwijzering naar parkeergarages is nu duidelijk
• Het pontje naar Schermereiland blijft gratis

OPA en zorg en welzijn:

• Huishoudelijke hulp voor ouderen en mensen met een handicap
blijft bestaan in Alkmaar.
• De WMO is op innovatieve manier van het Rijk over genomen met
zeer weinig klachten
• Het Slimste Huis is een druk bezochte innovatieplek voor langer
zelfstandig wonen.
• Bewonersondernemingen hebben extra budget gekregen voor hulp
en ondersteuning dichtbij
• Meer maatwerkoplossingen ‘gezond verstandoplossingen’)in plaats
van regelzucht en bureaucratie.

OPA en de economie:

• Alkmaarse ondernemers zijn steeds meer tevreden met de
gemeente
• Ruim 1 miljoen bezoekers meer per jaar aan Alkmaar
• Ondernemers en bezoekers tevreden met vrije sluitingstijden
• Extra Kaasmarkten, zoals de avondkaasmarkt, zorgen voor 30%
meer bezoekers

OPA en het groen:

• Er zijn 100 extra bloembakken bijgekomen in de stad.
• Groene bewonersinitiatieven zijn mogelijk gemaakt
• Het nieuwe Groenbeleidsplan geeft heldere kaders en ambities voor
behoud en verbetering van het groen in de gemeente.

OPA en Cultuur en erfgoed:

• Grote Kerk hoort nu tot de top drie publiekstrekkers van Alkmaar
• Amateurkunst is verbeterd
• Met de komst van bioscoop, filmhuis en het nieuwe poppodium is
de culturele basis van Alkmaar aanzienlijk steviger geworden

• Meer culturele evenementen in heel Alkmaar.

Dit alles hebben wij vooral kunnen bereiken dankzij u, behulpzame en ook soms
kritische inwoners van de gemeente Alkmaar. Dank daarvoor, uw inbreng en hulp is voor ons
onmisbaar. Wij hopen dan ook bij de verkiezingen op 21 maart weer op u te kunnen
vertrouwen.

 
 
 Column