OPA-Alkmaar

Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een lokale partij zonder landelijke binding. Alkmaarders hebben geen behoefte aan socialistische stoeptegels, liberale lantaarnpalen of christen-democratische verkeersdrempels; zij willen praktische politiek, waarin zij zelf ook hun inbreng hebben.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van de gemeente Alkmaar in de breedste zin van het woord. OPA bestuurt Alkmaar op een praktische en pragmatische wijze, zonder strakke dogma’s van de bekende landelijke stromingen. Daarbij zijn veiligheid en goede zorg door onze achterban aangewezen als hoofdthema’s. In het verkiezingsprogramma leest u wat OPA voor u bereikt heeft de afgelopen periode en waar OPA zich de komende vier jaar voor gaat inzetten.

OPA is een onafhankelijke, energieke, vriendelijke en positieve partij. Wij vinden Alkmaar een geweldige gemeente! Onze gemeenteraadsleden en onze wethouders zijn allemaal betrokken, enthousiaste en hardwerkende mensen. OPA krijgt geen subsidie van de regering, zoals de landelijke partijen. De regering in Den Haag is niet bereid om lokale partijen subsidie te geven voor hun werk of hun verkiezingscampagne. OPA betaalt dus zelf zijn verkiezingscampagne; dat kunnen de landelijke partijen niet
zeggen.

OPA is vaak op bijeenkomsten te zien, informeert u actief via Facebook en website en wij organiseren twee maal per jaar een openbare bijeenkomst voor de vrienden van OPA. In onze wekelijkse column in het Alkmaars Nieuwsblad hebben wij de Alkmaarders elke week op de hoogte gehouden van wat er speelt in de politiek en in de stad. Niet alleen de afgelopen jaren, maar ook nu en in de toekomst staan wij dus met onze beide benen in het Alkmaarse. In stad en land: OPA is altijd dichtbij.


ANBI INFO

Naam van instelling
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Fiscaal nummer
816366111

Contactgegevens
Oudegracht 137 1811 CC Alkmaar

Doelstelling
Het behartigen van de belangen van de Alkmaarse bevolking in de breedste zin van het woord

Beleidsplan
Zie verkiezingsprogramma, fungeert als beleidsplan; in de eerste hoofdstukken wordt werkwijze behandeld

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Tim van Kralingen
Vice voorzitter: Jeffrey van Zanten

Beloningsbeleid
Bestuursleden verrichten onbezoldigd hun werkzaamheden

Verslag van uitgevoerde activiteiten
Jaarlijks organiseren wij drie 'vrienden van OPA' bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor degene die zich als vriend heeft aangemeld. Op deze bijeenkomsten overleggen wij over zaken die Alkmaarders raken. Resultaten staan in het verkiezingsprogramma

Jaarrekening OPA fractie 2017
 

Column