OPA is voor lage lasten voor de burger.

Lage lasten voor de burger.           

In 2014 is de OZB eenmalig met 3% verlaagd. OPA wil dat die verlaging blijft bestaan in de komende jaren. Dan blijft Alkmaar van alle grote gemeenten de gemeente met de laagste lasten. Ook heel fijn voor onze nieuwe inwoners uit Schermer en Graft- de Rijp. De gemeente moet zelf zorgvuldig met het gemeenschapsgeld omgaat, zoals iedere burger met z’n eigen huishoudportemonnee doet. Bij elke gemeentelijke uitgave moet het maatschappelijke nut voor de Alkmaarders zorgvuldig afgewogen worden. Dus geen dure prestigeplannen. OPA let op de centen.

Column