HAAGSE FRATSEN

Onlangs heeft de 2e Kamer de motie-Jetten c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om in de begroting voor 2020 het budget voor de ondersteuning van landelijke partijen structureel te verhogen.
De lokale partijen kunnen dus weer fluiten naar gelijke behandeling (art. 1 en 4 Grondwet)

Minister Ollongren wil met dit voorstel de lokale partijen nog wat steviger in de greep krijgen op twee manieren:

  1. Landelijke partijen krijgen € 26.850.000 om zich te versterken bij de gemeenteraadsverkiezingen.
     
  2. Via een kennispunt voor lokale partijen wordt onderzocht hoe Den Haag de lokale democratie verder binnen haar invloedssfeer kan krijgen.


Fractievoorzitter Victor Kloos "…" (zucht).


 

Column