“Het jaar van het loze bezwaar”

OPA: informatievoorziening en inspraak inwoners moet beter.


Aan de loco burgemeester van Alkmaar, de heer P. Dijkman,

In het Noord-Hollands Dagblad van 28 december jl. staat dat het in Alkmaar “Het jaar van het loze bezwaar” is. Het NHD stelt dat Alkmaar formeel juist handelt, te vaak bij een bezwaar kiest voor de verlenging van de 6 weken termijn met nog eens 6 weken en steeds verwijst naar internet wanneer burgers iets niet hebben waargenomen over wat er in hun buurt gebeurt. (zie bijlage)

Dat mag formeel allemaal.

Volgens het NHD zijn er burgers die deze verwijzing naar internet niet reëel vinden. 'Je kan niet elke dag kijken naar internet', is de breed gedragen reactie.

De krant sluit af met te stellen dat het juridisch niet afdwingbaar is, maar dat de gemeenteraad over fatsoen gaat in dit kader. Als (loco-) burgemeester bent u volgens artikel 170 gemeentewet eigenstandig verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten en de bezwaarschriftenprocedure.

Vandaar dat de fractie van OPA zich ook richt tot u met de volgende vragen in het kader van art 42 RvO met het verzoek deze mondeling te beantwoorden in de raad van 23 januari jl.

 

  1. Is, hetgeen het NHD schrijft, juist; dat u bijna altijd kiest om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid tot uitstel bij behandeling van bezwaarschriften?
     
  2. Kunt u ons een overzicht verstrekken van het aantal bezwaarschriften van 2019 en daarbij aangeven hoeveel beantwoord zijn na de eerste 6 weken termijn?
     
  3. Wat ziet u voor mogelijkheden tot verbetering?
     
  4. Herkent u zich in het artikel van NHD?
           Zo nee, waarom niet?


In afwachting van uw reactie,


Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column