Verplichting statiegeldbekers is absurd!

We kunnen toch nog wel Koningsdag vieren?

In de laatste raadsvergadering van 2019 jaar is er een motie van CDA'er Gosse Postma aangenomen. Het college heeft deze motie niet ontraden.

De motie roept op om, nog voordat de evenementen in Alkmaar in 2020 beginnen, een extra regel op te nemen in de APV om aan te sturen op nog alleen het gebruik van statiegeld-bekers.

OPA heeft tegen deze motie gestemd omdat wij wars zijn van extra regels, maar vooral omdat wij er vertrouwen in hebben dat ondernemers uit eigen beweging meewerken aan een beter milieu en daarin een betere afweging kunnen maken dan de politiek. Er wordt niet stilgestaan bij de mogelijkheid om bijvoorbeeld 'biobased plastics' te gebruiken en ook niet bij de nadelige hygiënische en andere effecten van (harde) statiegeld-bekers.

Wij hebben ons er aan gestoord dat er niet eens overleg is geweest met ondernemers over dit onderwerp. Wanneer een statiegeld beker verplicht zou worden in Alkmaar bij evenementen dan vormt dat een bedreiging voor veel evenementen. Hoe denkt u bijvoorbeeld nog gezellig Koningsdag te kunnen vieren?

Wij hebben ons er aan gestoord dat er niet eens overleg is geweest met ondernemers over dit onderwerp. Wanneer een statiegeld beker verplicht zou worden in Alkmaar bij evenementen dan vormt dat een bedreiging voor veel evenementen. Hoe denkt u bijvoorbeeld nog gezellig Koningsdag te kunnen vieren?

In de motie wordt door de indiener gesteld dat het Europees parlement voorstander is om wegwerp plastic per 2021 te verbieden. Deze overweging is niet juist. Volgens de Single Use Plastic richtlijn moeten lidstaten voor 1 januari 2026 aangetoond hebben dat ze voldoende maatregelen hebben genomen om het gebruik van plastic terug te dringen. Dus van het in de motie genoemde verbod in 2021 is geen sprake.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO en wil hierop graag antwoord in de eerstkomende raadsvergadering.


1. Deelt u de mening van OPA en van de Vereniging van Evenementenmakers dat de plastic beker niet verboden is per 2021?

2. Deelt u de mening van OPA dat je over dit soort ingrijpende zaken eerst overleg moet voeren met ondernemers? Zo ja, zal de loco-burgemeester dit overleg gaan voeren, gezien zijn primaire verantwoordelijkheid voor de horeca?

3. Bent u bereid de motie naast u neer te leggen en gezamenlijk met ondernemers te kijken naar wat er wél mogelijk is?

4. Deelt u de mening van OPA dat dan extra regelgeving niet nodig is?

5. Indien u de motie toch letterlijk gaat uitvoeren, wat voor consequenties heeft dat voor een evenement als Koningsdag?

6. Bent u wel op de hoogte van het zogeheten 'Plastic Pact NL' van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat? (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2019/02/20/bijlage-1-plastic-pact-nl-koplopers-gaan-voor-meer-met-minder-plastic-in-de-circulaire-economie)

Zo ja, deelt u onze mening dat een dergelijke afspraak met (plastic gebruikende) ondernemers meer soelaas biedt dan een 'verbod' op plastic bekers dan wel een 'verplichting' om statiegeldbekers te gebruiken?


In afwachting van uw antwoord,


Victor Kloos,


Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Column