OPA: Help politie met camera's!

Natuurlijk moet iemand herkenbaar zijn...

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is groot voorstander van camera toezicht. Toen OPA in het college zat is het aantal gemeentelijke camera's uitgebreid. De nieuwe stadsregering heeft een pas op de plaats gemaakt met camera's. Tijdens de commissie vergadering van 19 november zei de burgemeester nog dat de driehoek niet zo'n voorstander is van vaste camera's, echter meer flexibel inzetten zou kunnen bijdragen aan de oplossing. Diverse politieke partijen zijn niet positief over camera bewaking. In het NHD van 23 december staat dat er in Alkmaar meer dan 1100 camera's hangen. Het merendeel is van bedrijven en particulieren. Deze camera's worden door de politie ook gebruikt voor opsporing. En terecht, je ziet dat dit vaak helpt om criminelen op te sporen.

Daar gaat het ons om.

Momenteel wordt er door een aantal politieke partijen de noodklok geluid over gezichtsherkenning rond camera's. Met de steeds beter werkende technieken zal je mensen ook beter herkennen. Dat is maar goed ook. De suggestie dat dit in Alkmaar allemaal niet goed geregeld zou zijn, stoort OPA. Een vergelijking suggereren met China is helemaal apart.

Op de website van de gemeente staat hoe het echt zit: de camera's worden 24 uur per dag uitgekeken, beelden 7 dagen bewaard en kunnen langer kunnen worden opgeslagen wanneer hiervoor aanleiding is. En dat zou best eens het geval kunnen zijn wanneer een 'opsporing verzocht' geval plaatsvindt in Alkmaar. Wij vertrouwen erop dat de politie zorgvuldig met camerabeelden omgaat en tegelijkertijd niet schuwt ze te gebruiken.

De fractie van OPA heeft de volgende vragen in het kader art 42 RvO:

 1. Hoe verhoudt de uitlating van de burgemeester over het standpunt in de driehoek: 'Niet zo'n voorstander van vaste camera's' tot het artikel in NHD van 2312 waarin staat dat de politie mede gebruik maakt van de 1100 (vaste) camera's in Alkmaar?
 2. Wat is de reden dat de burgemeester zo terughoudend praat over uitbreiding cameratoezicht terwijl hij weet dat de politie gebruik maakt van veel camera's van bedrijven en particulieren in onze gemeente?
 3. Bent u bereid om de publiek private samenwerking inzake camera toezicht verder uit te breiden?
 4. Deelt u het door OPA geschetste beeld over de zorgvuldigheid rond het gebruik van camera's in Alkmaar?
  Zo nee, waarom niet?
  Zo ja, bent u bereid als college dit nog eens actief uit te dragen om 'wild-west' verhalen in Alkmaar te voorkomen?
 5. Al eerder heeft OPA in de commissie aandacht gevraagd voor de terugkeer van de camera bij de Melis Stokelaan. Rond oud en nieuw is gebleken dat deze daar node gemist wordt.
 6. Bent u bereid deze camera zo spoedig mogelijk terug te plaatsen?
  Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw reactie,


Victor Kloos,

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Column