Jaarwisseling Overdie; Wie neemt nu zijn verantwoordelijkheid?

OPA en SPA zijn zeer geschrokken van de gebeurtenissen op Oudejaarsavond in Overdie. Op RTL- nieuws werd vermeld dat er 24 branden zijn geweest, diverse auto’s in brand zijn gestoken en politie en brandweer zijn aangevallen. Getroffen en bezorgde inwoners van de wijk hebben de politiek benaderd over deze zeer onrustige en onveilige situatie in Overdie.

Bewoners daar stonden achter de duidelijke aanpak van de jeugd door het vorige college. De burgemeester heeft in de commissievergadering van 19 november 2019 ook gezegd dat deze ‘frontlijn-aanpak’ van het vorige college is voortgezet. Nu blijkt dat niet te kloppen. Volgens bewoners was er vanaf 22.00 uur niemand meer aanwezig en moest No-Limit van de gemeente al om 0.00 uur sluiten. Vorige jaren bleven zij tot 0.300 uur actief, zowel binnen als buiten in de wijk.

OPA en SPA hebben de volgende vragen in het kader van art 42 RvO en willen deze graag in de raadsvergadering van 23 januari as. beantwoord zien.

 1. Wat is de reden dat er is afgeweken van de Frontlijnaanpak?
   
 2. Klopt het dat de jongerenwerker de dagen voor Oudjaar niet aanwezig was en op 31 december al om 22.00 uur stopte?
   
 3. Wat is de reden dat No- Limit al om 24.00 dicht ging? Klopt het dat dit in opdracht van de gemeente was, c.q. dat er geen overleg met hen geweest is over langer open zijn tijdens oud en nieuw, zoals voorheen?
   
 4. In de commissievergadering van 19 november is gesteld dat de Frontlijnbenadering in diverse wijken waaronder Overdie wordt voortgezet, conform beleid vorige college. Wat is de reden dat dit in Overdie niet is gebeurd?
   
 5. Wat was dit jaar dan wél uw strategie en aanpak en met wie zijn daarover afspraken gemaakt en welke afspraken dan?
   
 6. Wat is de reden dat u de raad niet actief informeert over de incidenten en wij dit van bewoners en RTL- nieuws moeten vernemen?
   
 7. Wat is volgens u de reden dat ook de politie nauwelijks iets gemeld heeft over deze zeer onrustige situatie in Overdie?

Met vriendelijke groet,


Anjo van de Ven, Onafhankelijke Partij Alkmaar

Arie Epskamp, Senioren Partij Alkmaar


Bijlage: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200106_27579627/vuurpijlen-gericht-op-kinderen-afgeschoten-in-melis-stokelaan-politici-alkmaar-willen-opheldering-over-oorlog-in-oudjaarsnacht

NHD 6-1-2020:


"Waarom hebben het college en de politie de gemeenteraad niet actief geïnformeerd over de ’oorlog’ in de oudejaarsnacht in de Alkmaarse Melis Stokelaan en omgeving?

Dat vragen de politieke partijen SPA (senioren) en OPA die zeggen hun informatie uit de media te hebben moeten vernemen.

Een aantal fracties heeft schriftelijk geantwoord op de e-mails van bewoonsters Lydia Schaddelee en Angelique Kuilboer, waarin die de ware omvang van de veldslag van die avond en nacht wereldkundig maakten.

Schaddelee heeft de reacties gedeeld met deze krant. Kuilboer, die zegt 3000 euro schade te hebben vanwege haar vernielde auto, schreef onder meer dat ze politie en politiek ervan verdenkt de hele zaak buiten de publiciteit te hebben willen houden.

Kinderen

Een van de politici die reageerde is raadslid Roy Seignette van GroenLinks. Hij zegt ook op onderzoek uit te zijn geweest.

,,U bent niet de enige van wie ik verontrustende berichten te horen krijg. Ik heb gesproken met mensen die speeltoestellen door hun raam hebben gehad, mensen die gehoorschade hebben opgelopen en mensen die zagen hoe vuurpijlen op kinderen werden afgevuurd.”

Seignette neemt de gelegenheid te baat om nogmaals te pleiten voor een situatie in Alkmaar waarbij vuurwerk alleen nog maar door professionals mag worden afgestoken.

,,Maar uw bericht maakt nog maar eens goed duidelijk dat ook dit gepaard moet gaan met andere maatregelen, want het lijkt wel alsof regels overtreden tijdens de jaarwisseling de norm begint te worden.”

Ook fractieleider David Rubio Borrajo wijst beide dames er nog eens op dat zijn PvdA ,,zich sterk maakt voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Naar ons inzien is de schade en het leed te groot om te negeren.”

Strategie

OPA en de Senioren gooien het echter over een andere boeg. Zij wijzen net als beide schrijfsters niet het vuurwerk aan als de oorzaak van alle ellende, maar de kennelijke verandering van strategie en aanpak in Overdie ten opzichte van het vorige college. Zij willen weten of het klopt dat er na 22.00 uur geen jongerenwerker meer in de wijk was.

En was het inderdaad de gemeente die wijk- en sportcentrum No Limit een sluiting om middernacht oplegde, waar het in voorgaande jaren altijd tot 3 uur ’s nachts de situatie in de buurt in de gaten en onder controle hield?

De burgemeester mag in november dan wel gezegd hebben dat de zogenaamde ’Frontlijnbenadering’ in de wijk onder het nieuwe college in stand is gehouden, maar volgens OPA en de Senioren klopt dat dus kennelijk niet.

Camera’s

OPA gebruikt de situatie daarnaast om nog maar weer eens te pleiten voor meer cameratoezicht. Er stond een camera voor de Zonkantflat aan de Melis Stokelaan, maar die is weggehaald. Volgens Schaddelee is de ellende met dat weghalen begonnen, wat overigens met klem wordt tegengesproken door de wijkagent en andere bewoners.

OPA-leider Victor Koos vraagt het college of het nu wel bereid is om de camera terug te plaatsen. ,,Toen OPA in het college zat is het aantal gemeentelijke camera's uitgebreid. De nieuwe stadsregering heeft een pas op de plaats gemaakt met camera's.”

Kloos verwijst naar de recente bezorgde reactie van de Partij voor de Dieren over de mogelijkheid van gezichtsherkenning via de camera’s op straat. Kloos: ,,Met de steeds beter werkende technieken zul je mensen ook beter herkennen. Dat is maar goed ook.”

 

Column