Onderzoek grondtransactie Overstad

OPA verwacht dat feitenonderzoek over grondtransactie Overstad duidelijkheid verschaft.

In december 2018 stelde De Onafhankelijke Partij Alkmaar vragen over gewijzigde ontwikkelingen op Overstad. De gemeente was al ruim een jaar in gesprek met een projectontwikkelaar die de grond naast HAL 25 wilde ontwikkelen door daar woningen en een hotel met roof terrace te bouwen. Plotseling kreeg deze partij bericht dat de gemeente met een andere partij verder ging, nl. een IT-ondernemer die daar zijn kantoor wilde uitbreiden.

Op diverse vragen, door de fractie van OPA gesteld over deze zaak in december 2018 en februari 2019 bleven de antwoorden van het college vaag, ontwijkend, of er kwam geen antwoord. In dezelfde periode heeft OPA ook ambtelijke vragen gesteld over dit onderwerp.

De antwoorden die wij van het college kregen waren in tegenspraak met de signalen die wij vanuit de samenleving ontvingen.

OPA heeft in mei 2019 een WOB verzoek ingediend op basis waarvan alle stukken aangaande de voorgenomen grondtransactie zijn opgevraagd. Het college heeft hierop om uitstel gevraagd. Uiteindelijk mochten wij eind augustus 2019 de stukken ontvangen. Het college heeft het dossier op de site van de gemeente gezet. (https://www.alkmaar.nl/Openbaar-gemaakte-informatie-na-Wob-verzoeken.html)

Op basis van de opgevraagde stukken heeft de OPA-fractie van een analyse gemaakt. Op basis van deze analyse hebben wij, na overleg met het Bureau Integriteit BING, onderzoeksvragen geformuleerd.
In oktober 2019 heeft OPA de burgemeester verzocht de zaak rond de grondtransactie op Overstad te onderzoeken. De burgemeester heeft een vooronderzoek laten verrichten op basis waarvan nu een feitenonderzoek plaatsvindt. OPA heeft gedurende deze periode geen ruchtbaarheid gegeven aan de analyse en onderzoeksvragen rond Overstad.

OPA verwacht dat uit het feitenonderzoek het antwoord komt op de vraag of het college, binnen de regels van de Algemene Wet Bestuursrecht, art. 3.2, juist heeft gehandeld.


 

Column