Motie: Geen windturbines in onze polders!

De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 23 januari 2020,

Constaterende dat:

 • Het provinciale bestuur het plan heeft geuit om grote windturbines in de Schermer(-polder) te plaatsen,
   
 • Het Alkmaarse college in haar coalitieakkoord 'Alkmaar aan zet' stelt dat zij 'Grootschalige zonneparken en mega-windmolens op agrarische grond niet vindt passen bij het landschap van Alkmaar en gaan wij tegen.',
   
 • De communicatie van de provincie over de mogelijkheid van windturbines in onze gemeente niet strookt met de visie van de RES en daardoor onnodig onduidelijkheid en zorg heeft veroorzaakt onder inwoners.

Overwegende dat:
 • De Schermerpolder met zijn historische watermolen-complex onderdeel is van ons cultureel erfgoed en voor Nederland, ook internationaal gezien, een beeldbepalend landschap vormt.

Draagt het college op:
 • Alles in het werk zal stellen richting provincie om de komst van windmolens, windmolenparken (en overigens ook zonneweides) naar ons prachtige buitengebied (De Schermer) te voorkomen,
   
 • De raad inzicht te geven in de te nemen stappen naar de provincie en wijze van opereren,
   
 • De raad nauwgezet en doorlopend te informeren over contactmomenten van- en naar de provincie en over de resultaten van deze contactmomenten.

En gaat over tot de orde van de dag.


Getekend,

Ruud van Lier (Onafhankelijke Partij Alkmaar) 

Column