COALITIE SPREEKT MET TWEE GEZICHTEN OVER WINDMOLENS

In de laatste raadsvergadering gingen wij met een motie in op de ontstane onduidelijkheid over de komst van mega-windturbines en windmolenparken in onze polders.
OPA vroeg de Alkmaarse coalitie om hun vrienden van de identieke provinciale coalitie duidelijk te maken dat we in Alkmaar niet zitten te wachten op mega-windmolens en om de gemeenteraad nauwgezet op de hoogte te houden van deze communicatie.

De coalitieleden VVD en CDA gebruikten eerst stoere taal in het coalitie akkoord en de media over windturbines in het landschap van Alkmaar. Nu puntje bij paaltje door de OPA motie, kwam er weinig van terecht.
CDA: ‘passen niet in bij landschap van onze polder en gaan wij tegen’. VVD: ‘met verbazing lazen wij vorige week dat de deur openstaat voor windmolens in de Schermer’
John van der Rhee (VVD): ‘geen grote windmolens of zonneparken gaan doen op agrarische grond. Punt uit.’
Maar ja, dan komt de raadsvergadering om dit nog eens met motie te bevestigen en op te roepen om richting provincie duidelijk te maken dat Alkmaar deze ontwikkeling niet wenst. Je verwacht dan dat de coalitie deze steun van oppositie omarmt, zodat hetgeen daarover in het coalitieprogramma staat nagenoeg raadsbreed wordt gesteund. Na veel grote woorden, gebeurde dat dus niet.

Wat is er politiek aan de hand dat Alkmaarse VVD en CDA Alkmaar wel hard roepen, maar niet doorpakken?

Het is niet zo moeilijk te raden. De coalitie zou onder spanning zijn gekomen als VVD en CDA deze motie hadden gesteund. Daarom dropen deze partijen af. Om vervolgens OPA aan te vallen, omdat wij wel boter bij de vis willen en de coalitie gewoon wees op haar eigen coalitieakkoord. Kennelijk was dat tegen het zere (VVD)-been.

Opmerkingen als zou OPA nooit voorstellen van deze stadsregering steunen zijn overigens volstrekt bezijden de waarheid. OPA stemde sinds deze stadsregering aan de macht is 8 van de 10 keer in met voorstellen van deze stadsregering. OPA is namelijk geen tegenpartij om het tegen zijn, maar voert een eerlijke, open en constructieve oppositie.

En als wij in ons verkiezingsprogramma zeggen dat wij tegen de komst van windmolens zijn, dan zijn wij dat na de verkiezingen nog steeds.


 

Column