Art. 44: OPA trekt aan de bel over plannen centrum

Verantwoording afleggen hoort thuis in de raadsvergadering.

OPA constateert dat de leegstand in de binnenstad aan het toenemen is. Ook de ruimte in een groot pand als dat van de voormalige V&D wordt nog steeds niet structureel ingevuld. Deze ontwikkeling in Alkmaar sluit aan bij de landelijke ontwikkeling. Daar is de leegstand ook in 2019 duidelijk toegenomen. Slechts 20 procent komt door het sluiten van bekende winkelketens, een deel van de detailhandel verdwijnt ook omdat er geen bedrijfsopvolgers zijn.

Het college van Alkmaar heeft onderzoek laten doen dat de basis vormt van het te ontwikkelen beleid voor het centrum van de stad. Het centrum is voor iedere Alkmaarder van groot belang maar ook de levens-ader voor de economie van onze stad. Wij constateren dat de raad in de welbekende informatie bijeenkomst is geïnformeerd, maar dat verder aan de raad niets wordt gevraagd.

Vandaar dat wij in de raadsvergadering van 27 februari aan de bel trekken. OPA wil van het college nadere inlichtingen conform artikel 44 van het Reglement van Orde: Dit artikel is nog niet eerder gebruikt in Alkmaar. Conform artikel 44 lid 4 vormen de vragen en antwoorden een agendapunt in de raadsvergadering.

OPA wil de discussie voeren waar deze gevoerd moet worden, in de raad.

Uit het onderzoek blijkt dat er een structurele leegstand is. Deskundigen inzake detailhandel stellen dat de komst van Amazon de detailhandel-structuur in Nederland zal wijzigen. Deze gegevens zijn niet meegenomen in het onderzoek.

 1. Wat is volgens het college de consequentie van de komst van Amazon voor Alkmaar?
 2. Moet het onderzoek op dit punt niet herijkt worden?
 3. Is het college bereid om in goede samenspraak met ondernemers medewerking te verlenen aan samenvoeging van bepaalde winkel panden (in de plint) waardoor een herschikking ontstaat?

  OPA vindt dat er geïnvesteerd moet worden in de binnenstad. Het college heeft ambities rond woningbouw in de Kanaalzone, dit zorgt voor meer inwoners die gebruik zullen maken van een mooie binnenstad. OPA is er voorstander van dat De Laat -van ijssalon Laan tot en met het V&D pand- wordt ingericht en gepromoot als beste winkelstraat van NL. Dit kan een hele goede promotie van de stad worden. OPA kan zich voorstellen dat hiervoor een prijsvraag wordt uitgeschreven om te komen tot een Artist Impression. Uiteraard moeten de randvoorwaarden van de prijsvraag in goede samenspraak met ondernemers en bewoners worden vastgesteld.
   
 4. Is het college voornemens om extra middelen in te zetten voor het centrum gebied? Wanneer komt u met voorstellen richting de raad?
 5. Wat is de visie van het college op de herinrichting van de Laat?
 6. Deelt u de visie van OPA dat investeren in De Laat een goede kans is, zeker gezien de ontwikkelingen in de Kanaalzone?
 7. Hoe staat u er tegenover om hiervoor een prijsvraag uit te schrijven?

  In bij de informatiebijeenkomst gepresenteerde stukken spreekt u ook over projecten zoals herinrichting Gedempte Nieuwesloot en Hofplein.
   
 8. Gaat u deze straten en plein auto vrij maken?
 9. Hoe gaat u de raad betrekken bij het investeringsplan centrum, en bij de diverse projecten in de binnenstad?

Conform artikel 44 RvO doen wij een afschrift toekomen aan de griffier.

Groet,

Victor Kloos,
Onafhankelijke Partij Alkmaar.
 

Column