Vinger aan de pols bij verbouwing AZ-stadion

De komende weken worden spannend voor AZ en de gemeente Alkmaar. Op korte termijn moet de omgevingsvergunning rond komen voor de bouw van een nieuw stadiondak en vernieuwingsverbouwingen aan het stadion.

In de achterliggende periode was niet altijd sprake van optimaal contact en goede samenwerking tussen AZ en gemeente. Op het allerlaatste moment kwam er gemeentelijke goedkeuring om te spelen in het stadion, waarvan het dak was verwijderd.

Na de laatste thuiswedstrijd op 3 mei 2020 wil AZ snel aan de slag om het stadion in drie maanden tijd te verbouwen. Het stadion moet na de zomer klaar zijn bij de aanvang van de nieuwe competitie.

OPA wil weten of het volgens de gemeente mogelijk is om deze deadline te halen en wat zij hieraan doet.

In het belang van AZ en in het kader van de controlefunctie van de gemeenteraad wil OPA in de komende weken steeds tussentijds worden geïnformeerd over de stand van zaken. Dat kan periodiek per drie weken met een memo. AZ is voor onze gemeente zeer belangrijk, het afbreukrisico is groot bij “kinken in kabels en falende afstemming” en het daardoor niet halen van deadlines. OPA hoopt de gemeente en AZ bij de start van de nieuwe competitie na de zomer een compliment te kunnen maken voor de doeltreffende samenwerking en een mooi resultaat.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO en zou deze graag in de raadsvergadering van 20 februari beantwoord zien door verantwoordelijk wethouder AZ de heer P. Dijkman.

  1. Denkt u dat het haalbaar is dat AZ de nieuwe competitie start in het vernieuwde AZ stadion?
  2. Wat heeft u de afgelopen tijd voor concrete acties ondernomen om dit doel mogelijk te maken?
  3. Wat zijn de mogelijke risico’s? Hoe speelt u hierop in als college?
  4. Wilt u de raad driewekelijks (bijvoorbeeld met een memo) op de hoogte houden van de gang- en stand van zaken?

Met vriendelijke groet,
Jan Hoekzema en Henk Adriaanse

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column