Herindeling Langedijk en Koedijk, blijft het bij een zienswijze?

Waarom laat Alkmaar niks meer van zich horen?
Op 25 April 2019 werd in de gemeenteraad unaniem de motie 'Een warm welkom 2.0' aangenomen.
Deze motie heeft tot doel om:

'Gedragen bewonersinitiatieven om een kern, of deel van een kern, als onderdeel of uitvloeisel van de herindelingsprocedure Langedijk-Heerhugowaard, bij de gemeente Alkmaar in te delen, een warm welkom te willen heten'.

In de beantwoording op deze motie, d.d. 12 juni 2019 schrijft het college:

'Als college van Alkmaar wachten wij de ontwikkelingen van het proces van Heerhugowaard en Langedijk af. Wanneer er vervolgstappen nodig zijn in dit proces, overleggen wij graag met u op welke wijze wij moeten acteren'.

Vervolgens antwoordde het college d.d. 7 April 2019 op raadsvragen over dit thema:

'Wij hebben aan de colleges van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk toegezegd dat we ons onthouden van lobbyactiviteiten.'

Daarbij werd er op 28 november 2019 een zienswijze ingediend bij de betrokken gemeentebesturen. Het indienen van deze zienswijze heeft weinig tot geen concreet resultaat opgeleverd, gezien de berichtgeving dat Heerhugowaard en Langedijk op hun eigen pad verder gaan.

Tijdens dezelfde raadsvergadering is ook door diverse partijen aangegeven dat lobby activiteiten nodig zijn. In de daarvoor afgaande commissie vergadering over hetzelfde onderwerp heeft de burgemeester aangegeven dat een oproep tot lobby voldoende is in de raad en een motie niet noodzakelijk.

Vandaar dat de fractie van OPA zich ook richt tot u met de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:
 

 1. Deelt u de mening dat het indienen van de zienswijze tot op heden weinig resultaat heeft opgeleverd? Kunt u uw antwoord motiveren?
   
 2. Wat heeft u concreet voor lobby activiteiten ondernomen om Sint Pancras en Koedijk bij Alkmaar te laten komen?
   
 3. Kunt u een overzicht verschaffen van contactmomenten met betrokken partijen (Langedijk, HHW, CvdK en de provincie) na 7-10-2019.
   
 4. Wat zijn de resultaten geweest van uw lobby activiteiten?
   
 5. Wat is de reden dat u geen beroep op de raad heeft gedaan om samen te lobbyen?
   
 6. Gaat u dit alsnog doen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet ?

In afwachting van uw reactie,

Ruud van Lier

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column