Gebiedsontwikkeling Vluchthoef mag niet de dupe worden van regels.

Er zou geïnvesteerd worden in wonen met groen...?

Het NHD bericht afgelopen weekend dat het al drie jaar stil is rond De Vluchthoef. Deze opvangplek sloot haar deuren in oktober 2017. In de periode rondom de sluiting werd gesproken over wonen op deze plek, gecombineerd met groene ontwikkeling. 'De Hoef had als wijk zijn bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen wel geleverd', was toen het credo.
De gemeente zegt nu dat er geen ontwikkeling plaatsvindt omdat de grond en het pand nog niet geleverd zijn. OPA vindt dit een bureaucratische opvatting die geen recht doet aan de inwoners van Alkmaar.
Bovendien roept het college de hele tijd 'bouwen, bouwen, bouwen'. Nou, hier kan het.

OPA is overigens van mening dat op deze plek zeer geschikt is voor jongeren- en studentenhuisvesting. Gecombineerd met een 'Hoefpark' waar je bijvoorbeeld kan sporten in het groen. Uiteraard staat OPA open voor andere suggesties die samen met bewoners van De Hoef ontwikkeld kunnen worden.

De OPA fractie heeft de volgende vragen in het kader van art. 42 RvO:
 

  1. Is voor het college in Alkmaar de feitelijke overdracht van de Vluchthoef daadwerkelijk de reden dat er niets wordt ontwikkeld? Zo nee, wat is dan de reden?
     
  2. Wat is er de afgelopen jaren besproken met het COA tijdens het vaste agendapunt m.b.t. het gebouw aan de Picassolaan?
     
  3. Bent u (nog steeds) van plan daar woningbouw en groen te creëren? Zo ja, waar denkt u concreet aan? Wat is de reden dat u niet kiest voor een assertieve opstelling in plaats van de afwachtende?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten,

Victor Kloos,

Onafhankelijke Partij Alkmaar. 

Column