Duidelijkheid voor HAL25

HAL25 is als cultureel initiatief niet vergelijkbaar met reguliere horeca en heeft een bijzondere functie: als verbinding tussen Overstad partners, als talentontwikkelingspodium, culturele broedplaats en facilitator en initiator van creatieve, culturele en duurzame initiatieven.

HAL25 heeft een duidelijke ambitie om samen met gemeente en ontwikkelaars verder vorm te geven aan haar toekomst. Deze ontwikkeling, hoewel onlosmakelijk verbonden aan een totaalvisie voor Overstad, kan alleen verder worden uitgewerkt wanneer er meer duidelijkheid wordt gegeven over de toekomst.

Wij hebben gehoord dat de voorgenomen gebiedsontwikkelingen op en rondom het terrein van HAL25 onlangs gewijzigd zijn waardoor er een langer toekomstperspectief voor de ondernemers verbonden aan de hal zou zijn ontstaan.
Daarom heeft de OPA fractie deze vragen in het kader van artikel 42 van het reglement van orde:

  1. Is het college van mening dat ‘HAL25’ een grote meerwaarde is voor Alkmaar?
     
  2. Wat is de status van de gebiedsontwikkeling op en rondom het terrein van HAL25? Graag een uitgebreide toelichting.
     
  3. Klopt het dat er stagnatie of verandering opgetreden is rondom plannen op en rondom de genoemde grond? Zo ja, welke (mogelijke) consequenties heeft dit voor HAL25? Graag een uitgebreide toelichting.
     
  4. Welke mogelijkheden ziet het college om HAL25 tegemoet te komen in haar toekomstvisie en ambities?

Met vriendelijke groeten,

Ruud van Lier

Onafhankelijke Partij Alkmaar


Toelichting:

Behalve culturele voorzieningen die gericht zijn op het genieten van cultuur op podium, in museum of op scherm is het belangrijk dat er in Alkmaar creativiteit wordt bedreven en culturele zaken worden gemaakt. Makers hebben de toekomst en de creatieve/innovatieve industrie met (startende) ondernemers verdient steun. OPA constateert dat er binnen zowel de Raad als in de coalitie een grote meerderheid leeft welke de broedplaats en kwartiermakers functie ondersteunt en actief wil aanjagen. Dit staat ook meermaals en onomwonden omschreven in het coalitie akkoord 'Alkmaar aan zet'.

Column