WONINGBOUW ALKMAAR GAAT ZEER TRAAG

In Nederland is een tekort aan 300.000 woningen. Alleen al de bevolkingsgroei in Nederland van jaarlijks ruim 100.000 mensen vraagt zo’n 45.000 extra woningen. Het college in Alkmaar heeft een ambitieuze doelstelling van 15.000 te bouwen woningen in een periode van 20 jaar. Een ambitieuze doelstelling vindt ook OPA. Maar wat komt er van terecht? Nog niet al te veel blijkens recente publicatie in het NHD.

In 2019 werden vergunningen afgegeven voor de bouw van 226 (..) woningen in Alkmaar. De meeste verleende vergunningen betreffen dan ook nog projecten, die reeds door het vorige college zijn gestart. Met het huidige tempo zijn we ruim 60 jaar bezig om de doelstelling te halen. De woningnood is groot, het aanbod is uiterst gering.

OPA wil drie dingen bij de woningbouw:

1. Tempo, geen stroperigheid bij het verlenen van vergunningen.

2. Aanbod over de hele linie met nadruk op woningen voor jongeren/starters en middengroepen.

3. Gevarieerd bouwen (dus geen DDR-bouw), beleving in de nieuwe wijken (horeca, ambachtelijke bedrijven en winkels in de plinten) en aanlegsteigers voor bootjes.

Ook de nieuwe wijken in Alkmaar moeten aantrekkelijk blijven om te wonen, studeren, werken en uitgaan. Dat moet in balans blijven vindt OPA. Het college van VVD t/m GroenLinks zullen we houden aan hun woningbouwbeloften. De stikstofuitstoot kan in Alkmaar niet als excuus gelden. We bouwen immers binnenstedelijk en niet in een Natura 2000 gebied. Mijn devies is: aan de slag college en minder op de borst slaan. Je kunt wel roepen 'bouwen, bouwen en bouwen'. Maar OPA houdt van 'boter bij de vis'. Dus maak het nou eens een keer waar.


Henk Adriaanse

Column