EXCUSES VOOR PARKEER-ELLENDE

WETHOUDER KONIJN ZEGT 'SORRY'
OPA had de vorige maand reeds aan het college gevraagd excuses te maken aan de Alkmaarder voor alle ontstane problemen rond het parkeerbeleid. Heel veel mensen hebben problemen met het nieuwe systeem van digitaal parkeren en met name dat van bezoekersparkeren.
In de afgelopen raad maakte wethouder Konijn (D66) excuses. Zij erkende dat er erg veel problemen zijn rond de invoering en dat er al zo’n 800 mensen extra aan balie zijn verschenen. Ook zal er straks weer een app komen voor het aanmelden van bezoekers.

OPA is voorstander van behoud dan wel terugkeer van de papieren bezoekerskaart. Het college schrijft dat deze met name is afgeschaft vanwege ’buitensporig’ gebruik dat was de ’druppel’ en een doorn in het oog. Doelende op het gegeven dat sommigen de schijf verzetten, en langer kunnen staan dan de bedoelde tijd.
Bij het digitale parkeren in de nieuwe vorm kunnen de regels echter nog veel makkelijker overtreden worden. De maximale bezoekduur kan via de website simpelweg verlengd en zo overschreden worden, ook kunnen er maar liefst 10 bezoekers aangemeld worden.
De vermeende fraude waar het college over spreekt als reden voor het afschaffen van de papieren bezoekerskaart is dus nu digitaal gelegaliseerd en zal zo veel meer parkeerdruk genereren. Een averechts effect, foutje bedankt. Op een échte oplossing wacht de raad nog.

OPA pleit nog steeds voor keuzemogelijkheid op dit gebied; behoud de fysieke bezoekerskaart en maak het digitaal mogelijk voor degenen die dat fijn vinden.

Deze raadsvergadering gaat maandagavond verder, kijk mee of terug via: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/vergadering/687342/Vragenhalfuurtje%2027-02-2020

 

Column