HERINDELING ST. PANCRAS & KOEDIJK IN 5 MINUTEN...

Tijdens het laatste vragenhalfuurtje ging het vooral over de herindeling van Sint Pancras en Koedijk. In april 2019 bracht de PVDA een (unaniem gedragen) motie met de titel 'Een warm welkom 2.0', deze motie heeft tot doel om de inwoners van St. Pancras en Koedijk een warm welkom te heten nadat bleek dat zij zich in meerderheid liever bij Alkmaar willen voegen in plaats van bij de nieuw te vormen gemeente Dijk en Waard.

Eind vorige jaar diende het college een zienswijze in bij de buurgemeenten en beloofde aan de raad zich in te zetten met lobby activiteiten. De Alkmaarse zienswijze werd zo goed als genegeerd in het fusiedocument. OPA vraagt zich af hoe welkom alkmaar Koedijk en Sint Pancras eigenlijk heet...

Kijk de hele raadsvergadering terug via: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/dashboard

Column