Veiligheid kruising Kanaalkade met de Kaarsemakersgracht onvoldoende

OPA: Waarom is de kruising nog steeds niet aangepakt?


Mede naar aanleiding van meerdere (ernstige) ongevallen op de kruising Kanaalkade/Kaarsemakersgracht zijn in 2018 diverse vragen aan het College gesteld, eerst technische vragen en toen deze niet werden beantwoord art. 42 vragen. In de beantwoording werd aangegeven dat een verkeersveiligheidsonderzoek zou worden gedaan en dat de resultaten van dit onderzoek begin 2019 verwacht werden. Het College gaf tevens aan dat de raad geïnformeerd zou worden, daarom heeft OPA de volgende dringende vragen:

  1. Wanneer heeft het College de QuickScan ontvangen?
  2. Wat zijn de overwegingen om voor een QuickScan te kiezen terwijl er een verkeerveiligheidsonderzoek is toegezegd?
  3. Waarom is (ondanks de toezegging) de QuickScan niet met de raad gedeeld terwijl het wel met andere instanties is gedeeld?
  4. Is deze QuickScan naar het oordeel van het College afdoende? Of zou er een gedegen verkeersveiligheidsonderzoek moeten plaatsvinden naar de verkeerveiligheid op de Kanaalkade tussen de Pieterstraat en de Friesebrug?
  5. Is het College het met mij eens dat deze QuickScan kwalitatief ver beneden de maat en onvolledig is?
  6. Kan het College ons in het bezit stellen van de volledige correspondentie mbt dit dossier? Inclusief de adviezen van de Provincie, Connexxion en Stadswerk072 (inclusief de opdrachtverstrekking)?
  7. Waarom heeft het College niet gekozen voor tijdelijke maatregelen om de veiligheid op de kruising te verbeteren totdat de definitieve maatregelen zijn uitgevoerd?
  8. Waarom heeft het College de aanbeveling voor een nader onderzoek naar de keerbewegingen niet overgenomen uit de QuickScan?
  9. Wat gaat het College verder voor maatregelen nemen om de kruising veiliger te maken?

Omdat de verkeerveiligheid op de kruising Kanaalkade/Kaarsemakersgracht snel de benodigde aandacht verdient zou ik graag spoedig antwoorden krijgen op mijn vragen.

Met vriendelijke groet,


Jan Hoekzema

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column