Alles op alles voor Alkmaarse economie!

OPA: Verleg accent naar wat NU nodig is...

Vanuit Den Haag wordt aangegeven dat het nooit meer zo wordt zoals het was. Hoewel OPA dat redelijk wil relativeren -zulke zaken zijn wel vaker gezegd - kunnen wij er niet omheen dat het de landelijke collega’s van ons college zijn die dat elke dag aangeven. En ja, als het nooit meer zo wordt zoals het was, dan vereist dat bijstelling van beleid, ook in Alkmaar. Zowel voor de korte als voor de lange termijn.

Het college heeft aangegeven op korte termijn met een plan te komen voor een economische impuls als de maatschappij weer enigszins normaliseert. OPA is er voorstander dat hieraan een maatschappelijk contract met (vertegenwoordigers van) ondernemers ten grondslag ligt, waarbij de horeca nadrukkelijk wordt betrokken.

 1. Deelt u de mening van OPA dat in deze tijd ‘samen sterk’ het enige antwoord is en dat er dus overeenstemming moet zijn met ondernemers hoe dit aan te pakken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft u al overleg gevoerd met (horeca) ondernemers en wat is hieruit gekomen?

  Terwijl het de komende weken nog de bedoeling is dat mensen thuisblijven, is het straks weer de bedoeling dat mensen naar Alkmaar komen. OPA is voorstander ervan om de parkeertarieven in de garages de eerste 3 uur te verlagen naar 0.10 cent per uur op het moment dat winkels en horeca weer open kunnen. OPA kan zich ook voorstellen dat er andere ideeën zijn om de komst naar stad laagdrempelig te maken en verzoekt u dit te bespreken met ondernemers.
   
 2. Wat vindt u van het idee van OPA rond de parkeertarieven?
   
 3. Bent u bereid dit idee of een andere vorm van verlaging te bespreken met ondernemers?

  Er wordt nu steeds vaker gepraat over de '1,5 meter economie'. De suggestie wordt gewekt dat dit nog wel eens heel lang gaat duren. Als dat zo is dan heeft dit al op zeer korte termijn consequenties voor met name horeca-ondernemers.
   
 4. Verwacht u dat er een landelijke verplichte richtlijn komt voor 1,5 meter afstand komt voor horeca-ondernemers?
   
 5. Wat voor consequenties heeft dat voor Alkmaarse horeca, voor gebruikersvergunningen en terrassenbeleid?
   
 6. Als dit verplichte negatieve consequenties heeft, wat kunt u doen om horeca ondernemers in uitoefening van hun beroep tegemoet te komen?

OPA constateert dat veel mensen momenteel thuis zijn en thuis werken en andere vormen kiezen om te werken. Dit thuiswerken gaat gepaard met minder autoverkeer en dat draagt weer bij aan betere luchtkwaliteit. OPA verwacht -zeker nu deze situatie naar verwachting nog wel even zal blijven- dat er daarmee ook duurzame nieuwe werkvormen gaan ontstaan dan wel dat mensen wennen aan technieken die al langer mogelijk zijn. OPA verwacht dat dit een effect heeft op de automobiliteit en vindt het daarmee ook van groot belang een pas op de plaats te maken met allerlei duurzaamheidsambities. OPA heeft hiervoor twee argumenten:

- Laten we eerst eens kijken hoe de economie na corona zich ontwikkeld op gebied van thuiswerken en lucht kwaliteit.

- Er is nu een veel belangrijkere agenda en dat is de toekomst van het Midden en Kleinbedrijf in onze gemeente.


OPA kan zich voorstellen dat de bakens hier verzet worden en dat (een deel van) het budget van duurzaamheid gaat naar extra stimulans economie.

7. Deelt het college de mening van OPA dat nu er veel mensen thuiswerken een deel daarvan dit mogelijk gaat blijven doen? Zo nee, waarom niet?

8. Zo ja, is het college bereid het beleid duurzaamheid te temporiseren tot de effecten van de huidige crisis op de automobiliteit meetbaar zijn?

9. Zo ja, Bent u bereid om met een voorstel naar de raad te komen om het budget duurzaamheid (deels) over te hevelen naar economie?


In afwachting van uw reactie,

Victor Kloos,

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Column