Alkmaarse woonnorm stagneert woningbouw.

Al eerder heeft OPA het college een compliment gemaakt voor ambities op woningbouw. OPA kan zich ook vinden in de aantallen, ook in de (ruim) 30 procent sociale woningbouw en uw inzet om ook te bouwen voor het middensegment.

OPA luidt de noodklok als het gaat om de weg er naar toe. Wij durven de stelling aan dat Alkmaar zelfs afwijkt van het eigen coalitieprogramma.

De intentie om zaken samen met Alkmaarders en Alkmaarse organisaties waarderen wij. Maar rond het belangrijke project woningbouw heeft het college de ondernemers, verenigd in de 'Woningmakers', in de gordijnen gejaagd. Zij hebben een brief gestuurd aan twee van uw wethouders, ondertekend door de directeur van Woonwaard die voorzitter is van deze club.

Hieruit blijkt dat het college zoveel extra regels oplegt bij het bouwen van woningen dat deze allereerst veel duurder worden voor burgers en ook voor bouwers om te maken. Het is dan zeer wel te verwachten dat ontwikkelaars Alkmaar - ‘stad van normen’- overslaan, omdat in andere gemeenten deze normen, lees extra regels, niet worden gesteld. Het lijkt er wel op dat er een wedstrijdje ‘regeldruk’ gedaan wordt met het Amsterdamse stadsbestuur dat ook zo dol is op extra regels.

Wij hebben voor het college de hierna volgende vragen op basis van art. 42 RvO:

 1. Is het juist dat u de Woningmakers heeft geïnformeerd over uw woonnormen?
   
 2. Is het juist dat zij u hebben laten weten dat zij het niet eens zijn met uw voorgenomen beleid? Zo ja, hoe heeft u hierop gereageerd?
   
 3. Hoe verhoudt uw handelswijze zich met het credo 'Alkmaar aan zet'?
   
 4. Wat is de reden dat u niet alles op alles te heeft gezet om overeenstemming te bereiken met het maatschappelijk middenveld?

  Wij roepen u op om uit uw ‘woonnormenbubbel’ te komen. Om een bekende Amsterdammer te parafraseren 'in normen kan je niet wonen'. OPA is een partij die het belangrijk vindt samen te werken en om zaken te doen met de verschillende betrokken partijen. OPA constateert ook dat de extra regels rond de woonnormen in strijd zijn met het coalitieprogramma.In het coalitieprogramma staat een uitgebreide passage dat u minder regels wilt.
   
 5. Hoe vallen de extra regels rond woonnorm te rijmen met deze passage?

  In het coalitie programma staat ook dat u de landelijke lijn rond duurzaamheid volgt.
   
 6. Hoe valt uw extra (kostenverhogende) eisen in de woonnorm rond duurzaamheid te rijmen met deze passage?
   
 7. Deelt u de mening van de woningmakers dat uw Alkmaarse eisen, o.a:
- een GPR van 9,5 ipv 8,5

- hoge verdiepingsvloeren

- preventief aanleggen van voorzieningen

- natuurinclusief

- klimaatadaptief en

- circulair bouwen (wat een woorden allemaal)

kostenverhogend werkt?


8. Kunt u een specificatie opstellen, waarin u aangeeft wat elke eis aan extra kosten per woning met zich mee brengt?

9. Bent u bereid het risico te lopen dat ontwikkelaars Alkmaar gaan overslaan voor woningbouw?

10. Hoe verhouden de door u genomen risico’s zich tot uw ambities genoemd in het coalitieprogramma om voortvarend de woningen te bouwen?

11. Is het echt waar dat alle wethouders (ook van VVD- en CDA-huize) achter uw woonnormenbeleid staan?

12. Bent u bereid uw woonnormen in te trekken?Met vriendelijke groet,

Anjo van de Ven

OPA

Column