Zeg ‘Nee Nee’ tegen ‘Ja Ja-sticker'!

Juist nu geen gekke dingen doen... In de raadsvergadering van 28 mei is het beleid rond duurzaamheid door de raad aangenomen. OPA heeft ook ingestemd met het beleid maar heeft in zijn verklaring nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de economie van de stad. OPA heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat de invoering van de 'JA JA sticker' onderdeel uitmaakt van dit beleid. Opvallend ook omdat eind 2017 een motie om de ‘Ja Ja sticker’ in te voeren door de raad is verworpen. Ook OPA stemde toen tegen dit initiatief.

Je moet dus een sticker gaan halen om er voor te zorgen dat je nog nieuws kunt lezen uit de regio en bijvoorbeeld gemeentelijke mededelingen in het Alkmaars Nieuwsblad en om folders van bedrijven te ontvangen. Dezelfde partijen die voorstander zijn van dit soort stickers voeren ook nog landelijk een discussie om regionale media te gaan subsidiëren. OPA is een partij die niet houdt van paternalisme, maar dit overheidsdenken lijkt tegenwoordig wel het fundament te zijn onder het duurzaamheidsbeleid.

Wij roepen het college nadrukkelijk op om in deze college periode geen ‘ja ja-sticker’ in te voeren.

Wij hebben de volgende argumenten:

- In Utrecht hebben de lokale media met succes bij de rechter afgedwongen dat de gemeente deze vrije pers niet mag verbieden.

- Het beleid dat de gemeente Alkmaar verwoordt in het Nieuwsblad komt ook niet onder de aandacht, waardoor de inwoners belangrijke informatie missen.

- Juist in deze tijd hebben ondernemers het juist nodig om reclame te kunnen maken. En veel inwoners kunnen de informatie over allerlei aanbiedingen goed gebruiken.


Wij hebben de volgende artikel 42-vragen:

  1. Is het college bereid om gedurende deze college periode nee te zeggen tegen de 'ja ja-sticker'?
     
  2. Is het college met ons eens dat juist in deze tijd lokale ondernemers de gelegenheid moeten krijgen om hun handel huis aan huis te kunnen aanprijzen? En dat inwoners gebruik moeten kunnen maken van aanbiedingen?
     
  3. Gaat het college met de uitspraak van de rechter mee die gemeente Utrecht verbood om de bezorging van de vrije pers in lokale bladen te verbieden anders dan bij burgers met een 'ja ja-stikker'? Zo ja, hoe gaat u daar inhoud aan geven? Zo nee, waarom niet?

OPA vindt u verder echt goed. Maar doe deze gekke dingen alsjeblieft niet!


Met vriendelijke groet,

Victor Kloos

Column