OPA: Handhaving Alkmaar nog steeds onbereikbaar

In diverse raads- en commissievergaderingen is door de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) vragen gesteld over de bereikbaarheid van de afdeling handhaving.

OPA wil dat alle inwoners van Alkmaar op een laagdrempelige manier een (overlast)melding kan doen bij de afdeling handhaving. Handhaving is telefonisch slecht tot niet bereikbaar met name buiten kantoortijden. Nu kan een melding alleen gedaan worden met een DigiD account, een zeer omslachtige methode. De (overlast)meldingen waar de politie niet aan toekomt kunnen vaak door een handhaver sneller worden opgepakt.

Handhavers kunnen efficiënter worden ingezet door de bereikbaarheid te vergroten.

Daarom hebben wij de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO:

  1. Ondanks eerdere toezeggingen van de burgemeester is de afdeling handhaving nog steeds niet benaderbaar op een eigen telefoonnummer. Kunt aangeven waarom deze harde toezegging nog niet is nagekomen?
     
  2. Heeft het college op dit punt niet eerder een toezegging gedaan aan bewonersvereniging Hart van Alkmaar?
     
  3. Wanneer voert u uw toezegging uit?


Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column