Alkmaar aan zet? Of Alkmaar schaakmat?

De stadsregering heeft een zeer oude koe van stal gehaald: de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Grondeigenaren op Overstad mogen hun grond niet vrij verkopen of ontwikkelen, maar moeten die eerst aanbieden aan de gemeente.

De stadsregering denkt hiermee de grondprijzen in de hand kan houden en zodoende ‘meer regie’ te hebben, maar dat is een illusie. Uit onderzoek is gebleken dat dat niet werkt. En de gemeente heeft ook al voldoende eigen grond om daar maatschappelijke voorzieningen te realiseren.
Daarbij nog de vraag waar de gemeente het geld vandaan moet halen om nog meer grond aan te kopen. En het risico is groot dat de gemeente de grond dan te duur koopt. We weten immers niet hoe het de komende tijd zal gaan met de economie.

Toch tovert Alkmaar, in tijden dat de conjunctuur wankelt dit instrument uit de hoge hoed. Terwijl dat totaal niet past in het motto van het eigen coalitieakkoord. Nu was dat motto: ‘Alkmaar aan zet’ al behoorlijk ongeloofwaardig geworden. Los van alle noodmaatregelen die van Overheidswege op ons neerkomen, hebben de ondernemers ook al de verplichting om mee te betalen aan bovenwijkse voorzieningen, zoals wegen, parkeren, groen en maatschappelijke voorzieningen.

‘Alkmaar aan zet’ kan met een gerust hart bij het grof vuil worden gezet, we kunnen beter spreken over: ‘Alkmaar Schaakmat’. OPA is echt superverbaasd dat juist in deze tijd, met ‘ondernemerspartij’ VVD als grootste machtspartij deze links-conservatieve koe van stal wordt gehaald. En dat een partij als de VVD zo’n kanon aan overheidsdwang wil gebruiken. Daar is niks liberaals meer aan.

Column