Heeft het college de trein gemist?

Polderen tot de bus gaat, leidt tot geen resultaat.

Met stijgende verbazing hebben wij het artikel over de treinverbinding gelezen in het NHD van 15 juli nl. (https://www.noordhollandsdagblad.nl)

Het college van Alkmaar is richting de NS niet verder gekomen dan regionaal gepolder, boven het gezamenlijke belang van Alkmaar en de regio. Daardoor hebben wij in Alkmaar een extra snelle trein gemist. Een duidelijke en extra snelle verbinding tussen Alkmaar en Amsterdam had ons dichter bij de hoofdstad gebracht, letterlijke en figuurlijke zin. Het wonen in Alkmaar was nog aantrekkelijker geworden omdat je binnen een half uur in Amsterdam bent. Dat geldt niet alleen voor de huidige bewoners, maar ook voor alle mensen voor wie Alkmaar in de toekomst wil gaan bouwen.

Het college is blijkbaar blijven steken in regionaal geaarzel en gepolder en daarvan is Alkmaar én de regio de dupe. Die regio is juist ook gebaat bij een snelle verbinding, dat brengt immers hun wens in Castricum en Heiloo om spoorwegovergangen te ondertunnelen veel dichterbij. Nu is het resultaat: minder treinen, dus meer auto-kilometers, ook vanuit Alkmaar. OPA snapt hier werkelijk niets van. Polderen tot de bus gaat zorgt voor grijze politiek. OPA vindt dat Alkmaar veel meer had kunnen gaan voor de eigen stad in plaats van de partijbelangen in de regio: dat is wederom het verschil tussen lokale partijen en de Haagse.

Wij hebben de volgende vragen aan het Alkmaarse college in het kader van art 42 RvO:

 1. Wat is de reden dat de raad de informatie uit de krant heeft moeten halen?
   
 2. Wat is de reden dat u de raad niet eerder heeft betrokken bij het feit dat de NS de gemeenten mee wil laten praten?
   
 3. Hoe verhoudt het feit dat Alkmaar kennelijk meegaat met de regiogemeenten en niet ingaat op het aanbod van een superintercity zich tot de wens en noodzaak om Alkmaar sterker te verbinden met Amsterdam voor huidige en toekomstige bewoners?
   
 4. Bent u het met OPA eens dat het ontbreken van een supersnelle verbinding zal leiden tot meer autokilometers? Hoe rijmt u dat met uw duurzaamheidsambities?
   
 5. Kan Alkmaar bij de volgende dienstregeling voor de herkansing gaan en dan alsnog inzetten op de superintercity? Zo ja, bent u bereid dan wel écht te gaan voor Alkmaar en voor een superintercity.

  Aanvullend: er staat in het coalitie akkoord dat u gaat voor een nachttrein naar Amsterdam. Blijkbaar is dat belangrijker dan een supersnelle verbinding naar Amsterdam.
 6. Wat is uw inbreng geweest op dit onderwerp en wat is hiervan het resultaat?

OPA wil aan het hand van de antwoorden een debat in de raad over dit punt.

Column