Alkmaars beleid slaat niet aan bij meeuwen.

Op 8 juli en 14 jl. hebben bewoners van De Entree een mail gestuurd naar alle politieke partijen betreffende de toenemende overlast van meeuwen op en rond het dak van het PCC Oosterhout en de gevolgen daarvan voor de bewoners van appartementencomplex De Entree.

Al vele jaren is er sprake van toenemende meeuwenoverlast rond en op het PCC Oosterhout. Tientallen meeuwen komen elk jaar terug om op het dak van de school nesten te bouwen en jongen te krijgen. Het aantal meeuwen met hun jongen wordt elk jaar groter, omdat meeuwen altijd samen met hun jongen terugkomen naar hun oude plek om te broeden.

Bewoners van De Entree melden de overlast bij Stadswerk072, maar dit heeft helaas tot op heden geen effect gehad. Zij hebben zelf al een aantal opties voorgedragen om de overlast te minimaliseren, maar daar is tot op heden nog geen gehoor aan gegeven, ook niet van de wethouder. Door de overlast van de meeuwen overwegen bewoners om te gaan verhuizen en hebben zij de angst dat de verkoopwaarde van hun woning daalt.

Wij hebben de volgende vragen in het kader van art 42 RvO aan het College:

 1. Zoals ongetwijfeld ook bij u bekend is bouwen meeuwen in de maand maart hun nest en in april beginnen ze met broeden. Gaat het College voor maart 2021 de meeuwen overlast bespreken en concrete plannen maken?
   
 2. De bewoners van De Entree stellen voor om met alle betrokken partijen (de gemeente, het schoolbestuur van PCC Oosterhout en de bewoners van De Entree) in gesprek te gaan, om samen het probleem op te lossen. Staat het College hiervoor open en zullen zij alle betrokken partijen uitnodigen voor een gesprek?
   
 3. OPA constateert dat er de afgelopen jaren meeuwenbeleid is gevoerd. Wat zijn daarvan de concrete resultaten?
   
 4. Kunt u ook aangeven waarom dit beleid geen resultaat heeft voor Overdie?
   
 5. Hoe kijkt het College tegen adequate oplossingen voor de genoemde overlast zoals bijv. netten spannen, akoestische maatregelen, laserapparatuur, elektrische systemen, meeuwenpinnen, vliegers en vogelschrikkers?Wij zien graag de reactie graag tegemoet.

Vriendelijke groet,


Jorina Hooijschuur

Onafhankelijke Partij Alkmaar

------------------------------------------------------------------------------


Vervolgvraag Alkmaars meeuwenbeleid

Inwoners vragen om voorgestelde maatregelen snel op te pikken..


Alkmaar 24 juli 2020
Vragen in het kader van art. 42 RvOGeacht college,

In navolging van de op 21 juli jl. door onze fractie gestelde vragen rondom overlast door meeuwen hebben wij nog een vervolgvraag.

Inwoners van onze gemeente reageerden massaal op de raadsvragen met overlastmeldingen. Volgens inwoners worden vele klachten reeds lange tijd genegeerd door de gemeente. Stadswerk072 reageerde via Facebook op onze vragen met: "Helaas heeft Stadswerk072 dit jaar geen vergunning gekregen van Gemeente Alkmaar om de meeuwenoverlast te bestrijden. Wij hopen dit volgend jaar wel weer te ontvangen.", deze reactie werd echter snel weer verwijderd.

OPA ontving een stortvloed aan meldingen van overlast en gevaarlijke situaties vanuit inwoners van:

– Hoefplan (verzorgingshuis De Vleugels, van de Vincent van Goghlaan tot aan de Jongkindlaan)
– Centrum (Platte Stenen Brug, De Mient, Koorstraat, Lindengracht, Paardenmarkt, Canadaplein, Waagplein e.o.),
– Stikkelwaard (terrormeeuw),
– Drechterwaard (Clusiuscollege),
– Oudorperplein,
– Biesboschstraat,
– Heinenwaard (rondom Station Noord),
– Noorderarcade (en Overstad),
– Frederik Hendriklaan (seniorengebouw De Kroon en zorgcentrum De Nieuwpoort),
– Bergerhof,
– Opaalstraat,
– Noordwestziekenhuis e.o.

De meldingen varieren van het verstoren van de nachtrust, parkeer en sportvelden vol met (jonge) meeuwen, beschadigingen aan eigendommen en stank van uitwerpselen tot de aantasting van de openbare veiligheid door gerichtte aanvallen op mensen. Onze aanvullende vraag is dan ook:


Welke (van de in onze vragen gestelde) maatregelen gaat het college per genoemde wijk of gebied treffen, en per wanneer?Wij zien graag uw reactie tegemoet.


Vriendelijke groet,


Jorina Hooijschuur & Ruud van Lier
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column