OPA sluit zomerberaad af met rood licht..

Kleiner centrum? Dan is historische binnenstad het centrum!

Naar aanleiding van de bordendiscussie (‘2 maal centrum’) in het Noord-Hollands Dagblad, vindt OPA dat er nu maar echt helder moet worden wat het échte centrum van Alkmaar is en dat is natuurlijk de historische binnenstad. Nu het aantal winkels onder druk staat, moet je kiezen voor gebieden waar het supertof en sfeervol is om te winkelen. En dat is in een sfeer van historische gebouwen. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben; dit blijkt uit onderzoek van zeer veel marketingbureaus. Het is ook een van de redenen waarom de winkelstad Almere het zo moeilijk heeft, die ontbeert hetgeen wij in Alkmaar hebben.

Tijdens OPA’ s Zomerberaad - elk jaar houdt OPA dat in de zomer - zijn de volgende conclusies getrokken. De historische binnenstad moet het centrum van Alkmaar zijn. Dat geeft voor bezoekers de meeste duidelijkheid, zij grijpen niet mis. Daarnaast biedt het economisch de meeste kans. Wanneer je je focust, dan is dat de grootste kans voor de binnenstadswinkeliers.

Vanuit de binnenstad moet natuurlijk ook duidelijk verwezen worden naar Overstad. Zodat bezoekers dan ook de overstap via het kanaal kunnen maken naar belangrijke grotere winkels, dan wel entertainment als poppodium en bioscoop. Op dat moment ontstaat er immers nog meer synergie. OPA kan zich goed voorstellen dat je bij de bebording rond het centrum heel duidelijk benadrukt dat het om een historisch centrum gaat. Ook in andere grotere steden in binnen- en buitenland wordt dat nadrukkelijk aangegeven.

OPA wil het college daarnaast voorstellen om te overwegen om Overstad een andere naam te geven. Een nieuwe naam, bijvoorbeeld bedacht door een marketingbureau in samenspraak met de ondernemers en bewoners daar, die meer duidelijk maakt wat er wordt bedoeld. OPA vindt een naam het meest effectief die een link legt met het - wat het college nu ook al zegt - Alkmaarse kanaal.

OPA wil daarnaast een gastvrije stad zijn en blijven. Al eerder hebben wij een punt gemaakt van de hoeveelheid bebording bij de omlaaggaande paaltjes in de stad. Neem bijvoorbeeld het Ritsevoort. Iemand die de situatie niet kent, rijdt mogelijk door - paal staat omlaag wat de indruk wekt dat je door mag rijden- of ziet het wel, maar vaak te laat wel en moet dan keren. Dat levert gevaarlijke situaties op, dus.

OPA pleit ervoor om bijvoorbeeld aan het begin van de brug naar het Ritsevoort een rood licht te plaatsen, waarbij de uitzonderingen er onder staan, zodat men tijdig nog naar rechts kan op de Nieuwlandersingel. Zo voorkom je veel gedoe en onnodige bekeuringen.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

 1. Deelt het college de tijdens het Zomerberaad van OPA ontwikkelde visie om het centrum te beperken tot de historische binnenstad; dit in het belang van de economie? Zo ja, wat gaat u hier voor actie op ondernemen? Zo nee, waarom niet?
   
 2. Wat vindt het college van de visie van OPA om vanuit de binnenstad mensen naar Overstad te verwijzen?
   
 3. Wat vindt het college van ons idee om in samenspraak met ondernemers en bewoners te zoeken naar een andere naam voor Overstad, die bijvoorbeeld meer een link legt met de Alkmaarse kanaaloevervisie?
   
 4. Is het juist dat u geen gehoor heeft gegeven aan overleg over bebording “centrum”, zoals door ondernemers verwoord in krant? Zo nee, bent u bereid alsnog de bebording te wijzigen?
   
 5. Bent u bereid om een rood licht te plaatsen bij de brug naar het Ritsevoort, conform onze bovenstaande suggestie?

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. OPA hoopt dat ons Zomerberaad ook voor de stad wat oplevert en dat u onze creatieve ideeën overneemt.


Succes en vriendelijke groet.

Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column