Kermis in de Rijp na 20u?

Met plezier hebben wij vandaag in de krant kunnen lezen dat uw wethouder evenementen Konijn gezegd heeft graag haar hakjes aan te doen. OPA ziet uw wethouder evenementen en kermissen graag na 20 uur op de kermis in De Rijp rondlopen.Wat is er aan de hand?
De eerste kermis van Noord Holland heeft in Oudorp plaatsgehad. Dat ging keurig omheind met hekken, zodat de aantallen goed konden worden bijgehouden. De grote kermis komt er aan. Het college heeft ook volgens OPA een goed besluit genomen om deze wel door te laten gaan; met de kermis exploitanten zijn goede afspraken gemaak. Nogmaals complimenten.

Maar in De Rijp zou het anders moeten gaan. Daar moet de geplande kermis om 20 uur dicht, zo heeft OPA begrepen.

OPA heeft daarover de volgende vragen in het kader van art. 42 RvO:
 

  1. Is onze informatie juist dat er een beperking wordt opgelegd aan de openingstijden kermis De Rijp?
     
  2. Is het mogelijk om dezelfde maatregelen te nemen als bij de kermis in Oudorp?
     
  3. Is het college bereid om de kermis van de Rijp net zo te behandelen qua sluitingstijden als die in Oudorp?
     
  4. Zo ja, Is de wethouder bereid om na 20 uur de kermis op hakjes te openen?


Met blije groet,

Victor Kloos
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column