Zorgen over brandveiligheid Singelgarage

Was de (brand)veiligheid van de Singelgarage op orde ten tijde van de brand?

Op woensdag 1 juli 2020 heeft een brand gewoed in de Singelgarage met een enorme impact. Op 5 juli 2020 heeft OPA een aantal technische vragen gesteld naar aanleiding van de brand, omdat helaas iedere reactie uitbleef hebben wij meerdere malen een verzoek moeten sturen om een de stukken te mogen ontvangen. Uiteindelijk heeft OPA op 21 augustus 2020 een aantal documenten ontvangen, een flink aantal opgevraagde stukken ontbrak zonder enige opgaaf van reden.

Naast schade aan vele auto’s die geparkeerd stonden in de garage is er ook flinke bouwkundige schade aan de garage ontstaan. Volgens het College zou het herstel niet voor 1 juli 2021 gereed zijn. Naast de grote materiele schade is er ook enorme economische schade voor de Alkmaarse ondernemers, bezoekers van de binnenstad kunnen geruime tijd geen gebruik maken van de Singelgarage. Naast de schade voor de ondernemers is het ook ontzettend vervelend voor de vele bewoners van de binnenstad van Alkmaar die voor de brand dagelijks hun auto parkeerden in de Singelgarage.

Omdat ons de mogelijkheid werd ontnomen om in het vragenhalfuurtje van de raad van 27 augustus j.l. vragen te stellen, heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar de volgende vragen aan het college in het kader van art. 42 RvO:
 

 1. In uw memo van 28-08-2020 schrijft u dat voor alle parkeergarages vanaf 2018 een keuringsrapport wordt geëist. Op 24 januari 2018 is de Singelgarage gekeurd door Bureau Veritas. Tijdens deze keuring zijn 12 afkeurpunten geconstateerd. We zijn inmiddels tweeënhalf jaar verder, zijn al deze punten inmiddels verholpen? Zo ja, dan ontvangt OPA graag het (her)keuringsrapport. Zo nee, waarom niet en kunt u motiveren waarom het college de afgelopen tweeënhalf jaar geen actie heeft ondernomen?
   
 2. Het College stelt in de memo van 26-08-2020 dat de RWA (rookwarmteafvoer) ter vervanging is aanbesteed, kunt u aangeven waarom dit is gedaan? Zijn er gebreken geconstateerd in de RWA installatie?
   
 3. In de memo van 28-08-2020 stelt het college dat de RWA installatie tijdens de bovengenoemde brand heeft gefunctioneerd. Kunt u OPA de stukken doen toekomen die deze stelling onderbouwen? Graag ontvangen wij deze stukken.
   
 4. Kunnen wij de getekende aanbesteding van een nieuwe RWA installatie ontvangen? Aan welke firma is deze opdracht gegund en op welke datum heeft de gunning plaatsgevonden?
   
 5. Volgens het College duren de herstelwerkzaamheden na de brand minstens tot 1 juli 2021, mogelijk nog langer, kan deze herstelperiode drastisch worden bekort? De overlast voor de bewoners en de economische schade voor de ondernemers is onaanvaardbaar met zo’n lange hersteltermijn. Indien het herstel niet kan worden bekort wat is dan een reëel alternatief voor de bewoners en ondernemers?
   
 6. Kunt u aangeven welke instanties op dit moment onderzoek doen naar de brand van 1 juli j.l.? Zijn er inmiddels al (tussen)rapportages bekend? Zo ja, dan ontvangen wij deze graag.
   
 7. Beschikken alle garages over een verplicht ontruimingsplan? Zo nee, welke parkeergarages beschikken niet over een ontruimingsplan? Graag ontvangt OPA alle (goedgekeurde) ontruimingsplannen van alle parkeergarages in de gemeente Alkmaar.
   
 8. Kan het college verklaren dat alle Alkmaarse parkeergarages (brand)veilig zijn en voldoen aan de geldende regelgeving? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw spoedige beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column