Wantrouwen van overheid naar inwoners mag geen trend worden

Wantrouwen van overheid naar inwoners mag geen trend worden

Tijdens de behandeling van de begroting 2020 ev. op 4 november jl. antwoordde wethouder Verbruggen namens het college op een vraag van OPA over door hem gememoreerde fraude bij in het WMO-domein: ‘Er is zeker sprake van fraude bij de WMO’. Er was ...
Lees verder »

'De Regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’.

'De Regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’.

Vervolgvragen over Susanne: Op 23 november jl. heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar artikel 42-vragen gesteld over het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van het beeld Susanne. Wij verzochten het college om mondelinge beantwoording ...
Lees verder »

Motie: 'Groene binnentuin Stadhuis'

Motie: 'Groene binnentuin Stadhuis'

De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 28 november 2019, beraadslagend over het raadsvoorstel ‘Vergroenen en biodiversiteit’, Overwegende dat: vergroening van onze gemeente, conform voornoemd raadsvoorstel, op ...
Lees verder »

 Susanne is welkom in Alkmaar

Susanne is welkom in Alkmaar

Met stijgende verbazing heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar kennis genomen (NHD 22-11-2019) van het feit dat GroenLinks Alkmaar probeert om de plaatsing van het beeld van ‘Susanne, meisje van plezier’ te verhinderen. Dit omdat het beeld vrouwen ...
Lees verder »

Oplossing voor de parkeerproblematiek rondom kwaliteitscentrum Willem de Zwijger

Oplossing voor de parkeerproblematiek rondom kwaliteitscentrum Willem de Zwijger

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft meerdere vragen gekregen omtrent de parkeerproblematiek rondom kwaliteitscentrum Willem de Zwijger. In de laatste raadsvergadering is er een motie ingediend om een blauwe zone in te voeren bij het kwaliteitscentrum. ...
Lees verder »

Laat kinderen genieten van een veilig Sinterklaasfeest

Laat kinderen genieten van een veilig Sinterklaasfeest

Onverwachts ging het in de begrotingsraad van 4 november jl. over Zwarte Piet. De 'Zwarte Pieten wethouder' Paul Verbruggen sprak in de begrotingsraad nog over een dialoog die hij aan wilde gaan over Zwarte Piet, hetgeen namens het college een ander ...
Lees verder »

Democratie is niet voor bange mensen.

Democratie is niet voor bange mensen.

Het was nog niet eerder vertoond: zo'n rommelige behandeling van een begroting. De grootste verwarring werd veroorzaakt door VVD-wethouder financiën Pieter Dijkman. Hij probeerde zijn visie door de raad te drukken door zich meermaals te verschuilen ...
Lees verder »

Leve de Kringloop!

Leve de Kringloop!

Het kwam er een beetje ‘zuunig’ uit, in het vragenuurtje van de raad, afgelopen donderdag, maar de wethouder Overstad beloofde dat hij de plannen van Kringloopbedrijf Rataplan ‘niet zou tegenwerken’. Maar het was tenminste iets. OPA stelde ...
Lees verder »

LANDELIJKE POLITICI OPENEN AANVAL OP LOKALE POLITIEK

LANDELIJKE POLITICI OPENEN AANVAL OP LOKALE POLITIEK

OPA: Wat een Haagse show tegen lokale partijen! Er vindt onderzoek plaats naar lokale partijen. De landelijke overheid heeft diverse universiteiten de opdracht gegeven dit te onderzoeken. Met de laatste verkiezingen kregen lokale partijen ...
Lees verder »

Bruinooge: 'Kloos heeft gelijk'

Bruinooge: 'Kloos heeft gelijk'

.... https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191028_91470372/gejoel-en-applaus-bruinooge-geeft-victor-kloos-gelijk?
Lees verder »

Raadsvragen: 1 zwembad?

Raadsvragen: 1 zwembad?

Bergen en Alkmaar in zwembadoverleg; wat voor consequenties heeft dit voor onze huidige zwembaden? In het Noordhollands Dagblad van afgelopen zaterdag stond een opmerkelijk artikel over de gedachte van de coalitie in Bergen om een zwembad in de ...
Lees verder »

OPA: Meld Alkmaar aan voor proef met extra bevoegdheden inspecteurs stadstoezicht

OPA: Meld Alkmaar aan voor proef met extra bevoegdheden inspecteurs stadstoezicht

Een compliment voor BOA acties en reactie minister! In het coalitieprogramma 2015-2018 stond dat er onderzocht zou worden of de inspecteurs stadstoezicht uitgerust zou kunnen worden met pepperspray en wapenstok. Het toenmalige college is hiermee aan ...
Lees verder »

College, laat boeren in onze gemeente niet stikken.

College, laat boeren in onze gemeente niet stikken.

En welke consequenties heeft stikstofdossier voor Alkmaarse mobiliteit? In de eerste helft van 2018 hebben VVD en CDA in Alkmaar gekozen voor een linkse samenwerking door te gaan regeren met PvdA, GroenLinks en D66. In diverse grotere gemeenten (en ...
Lees verder »

KOOKWEKKERDEMOCRATIE

KOOKWEKKERDEMOCRATIE

Wie wel eens een vergadering van een raadscommissie bekijkt, gaat vast merken dat een aantal mensen sneller gaat spreken. Raadsleden krijgen namelijk nog maar 10 minuten spreektijd per vergadering. Een slecht idee, volgens OPA. Fractievoorzitter ...
Lees verder »

St. Pancras en Koedijk horen bij Alkmaar, als u dat wil.

St. Pancras en Koedijk horen bij Alkmaar, als u dat wil.

De democratie in onze regio dreigt het onderspit te delven als je naar het fusieproces tussen Langedijk en Heerhugowaard kijkt. De afgelopen weken buitelen politici uit die gemeenten over elkaar heen om ...
Lees verder »

Een tijdelijke parkeeroplossing voor het Rooie dorp

Een tijdelijke parkeeroplossing voor het Rooie dorp

In de wijk Rooie dorp/Schermereiland zal binnenkort het project De Westfriesche Poort van start gaan. Het project omvat de bouw van een appartementencomplex op de hoek Eilandswal en Oudorperdijkje. Het kruispunt, Eilandswal, Oudorperdijkje en de ...
Lees verder »

Herindeling HHW-Langedijk; Hoe welkom zijn St. Pancras en Koedijk?

Herindeling HHW-Langedijk; Hoe welkom zijn St. Pancras en Koedijk?

De eerste raadsvergadering na het reces stond vorige week toch vooral in het teken van het niet beantwoorden van raadsvragen aan het college. Tijdens het vragenhalfuurtje kwam er maar geen antwoord op de vraag hoe het overleg met Langedijk, ...
Lees verder »

'Alkmaar aan zet'; ruim 1 jaar verder...

'Alkmaar aan zet'; ruim 1 jaar verder...

OPA houdt van concrete resultaten, en antwoorden op raadsvragen daarover. Daarom hebben we het coalitie-programma van GroenLinks, VVD, PvdA, CDA en D66 aandachtig onderworpen aan een toets der resultaten in de vorm van een bescheiden rapportage. Aan ...
Lees verder »

Beleid parkeervergunningen, ontheffingen en bebording binnenstad nog steeds niet op orde

Beleid parkeervergunningen, ontheffingen en bebording binnenstad nog steeds niet op orde

Vanwege de toenemende klachtenstroom over de aanhoudende onbereikbaarheid van onze binnenstad voor bewoners, bedrijven en bezoekers heeft de OPA fractie de volgende prangende vragen in het kader van artikel 42 van het reglement van orde:   ...
Lees verder »

Toegankelijkheid binnenstad een puinhoop

Toegankelijkheid binnenstad een puinhoop

OP DE KOFFIE BIJ: Willem Assies Binnenstadsbewoner Willem maakte zich eerder dit jaar druk over de toegankelijkheid van de binnenstad voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Het huidige beleid wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen komt ...
Lees verder »

OPA feliciteert AZ met behalen Europa League

OPA feliciteert AZ met behalen Europa League

Na een hectische maand voor onze Alkmaarse voetbaltrots AZ en haar achterban is de OPA fractie meer dan blij dat we AZ kunnen feliciteren met het behalen van de Europa League! De zinderende match tegen Royal Antwerp mag door de plaatsing een unieke ...
Lees verder »

Het is een heerlijke zomer!

Het is een heerlijke zomer!

Een flink aantal Alkmaarders zullen dit verhaal niet kunnen lezen omdat zij lekker met vakantie zijn. Maar de kaaskoppen die thuisgebleven zijn, maken ook in Alkmaar een heerlijke zomer mee. ‘Soms is het zodanig warm, dat het heerlijk is om onder een ...
Lees verder »

DOSSIER: AZ STADION

DOSSIER: AZ STADION

OPA: Even de zaken op een rij De Onafhankelijke Partij Alkmaar houdt van voetbalclub AZ, die is belangrijk voor de stad en de inwoners. Uiteraard schrokken ook wij enorm toen op 10 augustus een deel van het dak instorttte. Daags daarna werd de ...
Lees verder »

COLLEGE VOLDOET NIET AAN WETTELIJKE INFORMATIEPLICHT

COLLEGE VOLDOET NIET AAN WETTELIJKE INFORMATIEPLICHT

De afgelopen weken heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar diverse malen technische en inhoudelijke vragen gesteld over (de financiering van) het EK Wielrennen. Wij krijgen structureel hierop geen of ontwijkende antwoorden. OPA constateert dat het ...
Lees verder »

EK Wielrennen 2019; het zal een spannende wedstrijd worden!

EK Wielrennen 2019; het zal een spannende wedstrijd worden!

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft in februari van dit jaar niet ingestemd met de EK Wielrennen: niet omdat evenementen niet leuk zijn, maar OPA vindt het gewoon te duur. 1 miljoen Alkmaars geld erin steken gaat OPA te ver. Daarvoor kan je een ...
Lees verder »

COLLEGE VERDIENT EEN BLOEMETJE!

COLLEGE VERDIENT EEN BLOEMETJE!

Vorig jaar hebben ondernemers en bewoners een 7-puntenplan ingediend bij de gemeente. OPA heeft het Bloemenplan daaruit al eerder omarmd door het op te nemen in het verkiezingsprogramma. ‘Het is een compliment waard dat het college de ondernemers steun ...
Lees verder »

REACTIE UIT DEN HAAG

REACTIE UIT DEN HAAG

OPA heeft medio mei een verzoek bij de minister ingediend tot schorsing van een raadsbesluit. OPA had dit verzoek gedaan omdat de burgemeester tijdens de raad geen definitief uitsluitsel kon geven of een amendement juridisch haalbaar is. Dat was voor een ...
Lees verder »

ONDERNEMEN VOOR VELEN VRIJWEL ONMOGELIJK TIJDENS EK-WIELRENNEN

ONDERNEMEN VOOR VELEN VRIJWEL ONMOGELIJK TIJDENS EK-WIELRENNEN

SPOED vragen in het kader art. 42 RvO Uit het Noordhollands Dagblad van vandaag (23-07-2019) hebben we moeten vernemen dat het merendeel van de Alkmaarse ondernemers niet zijn geïnformeerd over het zeer slecht voorbereide EK wielrennen in Alkmaar. ...
Lees verder »

NIEUWE VOORWAARDEN VOOR UITBREIDING SPEELTUIN ‘T SPAN’ FINANCIËLE DOODSTEEK

NIEUWE VOORWAARDEN VOOR UITBREIDING SPEELTUIN ‘T SPAN’ FINANCIËLE DOODSTEEK

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft zeer verontruste signalen opgevangen van zowel omwonenden dan wel het bestuur van speeltuin “t Span” in Alkmaar Noord. Daarom hebben wij de dringende behoefte om u in het kader van artikel 42 van het ...
Lees verder »

VOORBEREIDING EK WIELRENNEN ONVOLDOENDE

VOORBEREIDING EK WIELRENNEN ONVOLDOENDE

"Ruim een week geleden was het al bekend: Alkmaar krijgt geen één miljoen euro subsidie van het Rijk voor het organiseren van het EK Wielrennen. Nu is ook bekend waarom. Alkmaar had zijn huiswerk voor de aanvraag van de topsubsidie afgeraffeld, dit ...
Lees verder »

VICTOR’S BLOG: ‘Ik schrok me rot’

VICTOR’S BLOG: ‘Ik schrok me rot’

Weer heerlijk in Limburg een paar dagen er tussenuit. Wandelingen maken door het mooie Limburgse heuvellandschap, af en toe ingehaald worden door een groepje wielrenners. Even opsteken bij een kasteel waar je nog mee kan genieten van een trouwerij. De ...
Lees verder »

LEKKE BAND VOOR EK-WIELRENNEN; GEEN HAAGSE SUBSIDIE ONDANKS VVD LOBBY

LEKKE BAND VOOR EK-WIELRENNEN; GEEN HAAGSE SUBSIDIE ONDANKS VVD LOBBY

Inmiddels is duidelijk dat Den Haag de Alkmaarse subsidieaanvraag voor het EK-sportevenement niet toekent. Volgens het ministerie is het EK wielrennen een B-evenement. Het Alkmaarse ‘VVD tot en met GroenLinks’ college heeft het evenement met ...
Lees verder »

Open brief aan CvdK A. van Dijk

Open brief aan CvdK A. van Dijk

De Onafhankelijke Partij Alkmaar maakt zich zorgen over de informatievoorziening naar raadsleden door het college. Onze partij heeft -in de persoon van Jan Hoekzema- onlangs een WOB verzoek gedaan om informatievoorziening over een grondtransactie boven ...
Lees verder »

Even voorstellen: Eline Kuiper

Even voorstellen: Eline Kuiper

Mijn naam is Eline Kuiper. Ik ben geboren en opgegroeid in Petten. Sinds 2011 ben ik woonachtig in Alkmaar en afgelopen jaar verhuisd naar het prachtige centrum. Dit jaar ben ik gevraagd om aan de slag te gaan als fractieassistent. Dit doe ik ...
Lees verder »

PLASTIC FANTASTIC;  wordt ons plastic afval wel echt gerecycled?

PLASTIC FANTASTIC; wordt ons plastic afval wel echt gerecycled?

OPA is mede verantwoordelijk voor het bestuur van onze stad en is van oordeel dat burgers recht hebben op correcte informatie. De inzameling van plastic in Alkmaar en de regio heeft veel draagkracht en weerklank bij de burgers. Burgers dienen te weten of ...
Lees verder »

ALKMAAR ❤️ BLOEMEN!

ALKMAAR ❤️ BLOEMEN!

Vorige week heeft OPA wederom aan de bel getrokken bij de gemeente: Hoe staat met het Bloemenplan? We zouden in juli antwoord krijgen, de raad is ondertussen met vakantie en het antwoord is er niet. Alkmaarse ondernemers en vertegenwoordigers van ...
Lees verder »

College voert Alkmaarse ‘Nieuwbouw Kosten Koper’ in

College voert Alkmaarse ‘Nieuwbouw Kosten Koper’ in

OPA: Maak nieuwbouw niet nog duurder! De Alkmaarsecoalitie van VVD t/m Groen Links is er eensgezind over; er komt een belasting op het kopen van nieuwbouwwoningen in Alkmaar. ‘De Alkmaarse NKK’, aldus Victor Kloos, die dat Nieuwbouw Kosten ...
Lees verder »

HENK’S BLOG: VEEL BOUWEN, PRIMA. MAAR GEEN DDR-AANPAK OP OVERSTAD!

HENK’S BLOG: VEEL BOUWEN, PRIMA. MAAR GEEN DDR-AANPAK OP OVERSTAD!

Deze coalitie van VVD tot GroenLinks wil het Bazaargebied (tussen Zijperstraat en Pettemerstraat) ombouwen tot een woongebied. Dat is zeer ongewenst en enorm zonde van de verspilde kansen voor dit gebied. Overstad moet een economische aanvulling zijn ...
Lees verder »

VICTOR’S BLOG: ‘Als je van ver kijkt is 50 meter net zo groot als de Grote Kerk’

VICTOR’S BLOG: ‘Als je van ver kijkt is 50 meter net zo groot als de Grote Kerk’

Gisterenavond hebben we in de gemeenteraad de eerste bespreking gehad over de Kanaalzone. Er moeten in Alkmaar veel woontorens verschijnen van 35 en op sommige plekken zelfs 50 meter hoog. Het college was volledig aanwezig. Het moet gezegd: dat geeft ...
Lees verder »

'Alkmaar aan zet'; 1 jaar verder...

'Alkmaar aan zet'; 1 jaar verder...

Het college 'zit' nu een jaar. Als nieuwe raadsleden hebben ondergetekenden zich het afgelopen jaar vanuit de de oppositie soms met verwondering, maar altijd met veel plezier ingewerkt in onze controlerende taak. Hoewel de coalitie natuurlijk ...
Lees verder »

ALKMAAR WEEK OP SLOT VOOR EK WIELRENNEN

ALKMAAR WEEK OP SLOT VOOR EK WIELRENNEN

Uit het Noordhollands Dagblad hebben we moeten vernemen dat het College van B&W besloten heeft dat voor de organisatie van het EK wielrennen de Alkmaarse binnenstad 5 dagen volledig ‘op slot’ zal gaan, met de op- en afbouw van het parcours zal de ...
Lees verder »

OPA'S JAN HOEKZEMA WOBT GEMEENTEGROND OVERSTAD

OPA'S JAN HOEKZEMA WOBT GEMEENTEGROND OVERSTAD

In de afgelopen maanden deed de OPA fractie meerdere pogingen om van het Alkmaarse college opheldering te krijgen over de gang van zaken rond de verkaveling en verkoop van het voormalige VEGRO terrein op Overstad. Nu blijkt dat het college niet bereid is ...
Lees verder »

OPA vraagt minister om onderzoek over raadsbehandeling

OPA vraagt minister om onderzoek over raadsbehandeling

De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt dat het college en burgemeester Bruinooge onevenredig grote invloed hebben gehad op de besluitvorming van de raad. Dit tijdens de behandeling van een amendement betreffende Halte Werk gedurende de raadsvergadering ...
Lees verder »

BLOEMWIJK VERDIENT DUIDELIJKHEID

BLOEMWIJK VERDIENT DUIDELIJKHEID

Naar aanleiding van signalen over tegenstrijdige communicatie van college naar bewoners en ook Gemeenteraad over de toekomst van Bloemwijk maakt de OPA - fractie zich zorgen. De onduidelijkheid die gerezen is, is in onze ogen zeer onwenselijk. ...
Lees verder »

'Alkmaar aan zet' 7 punten plan? Komt daar nog wat van?

'Alkmaar aan zet' 7 punten plan? Komt daar nog wat van?

Korte weergave gebeurtenissen: 7 puntenplan 'Alkmaar aan zet' vanuit ondernemers 18 september 2018; OPA agendeert 7 puntenplan voor de Alkmaarse raadscommissie; Memorandum college van 2 alinea’s 23 januari 2019, strekking “er ...
Lees verder »

OPA: Rot geschrokken van Amsterdam!

OPA: Rot geschrokken van Amsterdam!

Laten we toch vooral nuchter blijven in Alkmaar. OPA: Geen invoering van taksen, verboden en verbieden. Wij kennen Alkmaar als een stad van nuchtere mensen. Een stad waar hard werken de norm is. Alkmaarders zijn trots op hun stad ook al ...
Lees verder »

OPA: WAT IS NOU DE WAARHEID OP OVERSTAD?

OPA: WAT IS NOU DE WAARHEID OP OVERSTAD?

Op 23-12-2018 stelde raadslid Jorina Hooijschuur vragen aan het college van B en W, of de raad mocht meebeslissen over de bestemming van het stuk grond tussen de IT- ondernemer Holder en HAL 25. Dit naar aanleiding van een eerdere persuiting van het ...
Lees verder »

Waar blijft de broedplaats op het TMG terrein?

Waar blijft de broedplaats op het TMG terrein?

Op 12 juni 2018 werd de door OPA ingediende motie ‘Maak plaats op het TMG-terrein voor broedplaatsen en creatieve industrie’ behandeld in de Alkmaarse Gemeenteraad. Nog datzelfde jaar gaf het college aan dat: “De gemeente wil dat het TMG gebouw ...
Lees verder »

Toekomst voor Stadsstrand de Kade?

Toekomst voor Stadsstrand de Kade?

Eind 2014 werd een viertal raadsvragen gesteld. Voor Stadsstrand De Kade werd dit de eerste stap naar een visie voor de jaren 2015-2019, met de bijbehorende investeringen in het huidige paviljoen. Maar de huidige vergunning loopt af en dan is de vraag ...
Lees verder »

ANJO's BLOG: REGELGEKTE

ANJO's BLOG: REGELGEKTE

Vorige week werd de Algemene Plaatselijke Verordening ( APV) vastgesteld in de gemeenteraad. In die verordening staat alles wat je NIET mag in Alkmaar. Soms zinnig, vaak ook onzinnig of onbegrijpelijk. Nieuw in de APV is zijn regels over waar je je ...
Lees verder »

12345 | ... |  8
Column